izolacja-dachu1Szanowni Państwo

Amerykański dział inżynieryjno-naukowy „Building Science”, to jedna z najbardziej imponujących i doświadczonych placówek w dziedzinie nauk budowlanych na świecie. Zespół od wielu lat buduje modelowe domy i obiekty w różnych strefach klimatycznych, prowadzi testy i badania oraz publikuje najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie energooszczędnego i inteligentnego budownictwa. Dział jednocześnie gromadzi dane na temat popularnych metod konstrukcyjnych i powszechnie panujących mitów budowlanych, które jeszcze niestety zbyt często w wielu krajach stanowią obowiązujące normy. Na podstawie zgromadzonych doświadczeń i danych pragniemy podzielić się z Państwem merytorycznie i praktycznie sprawdzoną wiedzą.

Co to jest „Spray Foam Roofing”, a więc system izolacji dachu metodą natryskową?

Aplikacja systemu dachowej izolacji natryskowej w amerykańskiej technologii:

Izolacja natryskowa jest nanoszoną hydrodynamicznie cieczą na właściwie przygotowane podłoże. Stosowane do tego urządzenia dwu-składnikowego dozowania zapewniają dokładne wypełnienie najmniejszych szczelin. W ciągu kilku sekund ciecz rozpręża się 30-krotnie jednocześnie przekształcając się w twardą powłokę zamknięto-komórkowej piany poliuretanowej, tworzącą już jednolitą, bezszwową strukturę zewnętrznego poszycia dachu.

Nasze systemy żelują w ciągu kilku sekund po kontakcie z podłożem. Raptowne pęcznienie i stygnięcie zapewnia gazoszczelną, suchą i powiązaną z podłożem monolityczną warstwę termo i hydro- izolacyjną. Poliuretan jest materiałem lekkim, dzięki czemu nie przeciążamy konstrukcji dachowej.

Poliuretanowa izolacja natryskowa przoduje na świecie od ponad 35 lat na zewnętrznych połaciach dachowych nowo powstających i remontowanych obiektów. Powszechnym skutkiem dla użytkowników naszych systemów izolacji natryskowej dachu jest redukcja kosztów grzewczo-klimatyzacyjnych o 30% do 70% w skali roku oraz wyeliminowanie nakładów na okresowo częste wymiany lub remonty tradycyjnych, izolacyjnych pokryć dachowych.

Po zainstalowaniu odpowiedniej warstwy piany poliuretanowej następuje kolejny natrysk w postaci ochronnej powłoki polimocznikowo-elastomerowej. Jej zadaniem jest zabezpieczenie warstwy poliuretanu na dachu przed promieniami UV, mechanicznymi uszkodzeniami i zarazem dodatkowe wzmocnienie funkcji hydro-izolacyjnej. System charakteryzuje się ekstremalnie niskim poziomem nasiąkliwości, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i wyjątkową żywotnością w długotrwałym użytkowaniu.

Polimocznik elastomerowy SlamGuard® stosowany samoistnie, bezpośrednio na powierzchnię zewnętrznej połaci dachowej stanowi jednolitą (brak łączeń) i niezwykle trwałą powłokę hydro-izolacyjną, odporną na warunki atmosferyczne, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.

Szacowana żywotność izolacji dachu metodą natryskową:

Tak naprawdę do dzisiaj nie znamy końca okresu użytkowania prawidłowo zainstalowanej i okresowo serwisowanej izolacji dachu pianą poliuretanową. Nasz system dachowej izolacji natryskowej (poliuretan – polimocznik) przerasta wszelkie wstępne założenia. Powłoka ochronna powinna być serwisowana najczęściej co 10 -15 lat. W takim cyklu dach podlega czyszczeniu, gruntowaniu i uzupełnieniu lub odnowieniu powłoki polimocznikowo-elastomerowej. W ten sposób system może trwać i służyć znacząco dłużej niż dotychczasowe, tradycyjne rozwiązania.

Okresowe przeglądy:

Zalecana jest inspekcja dachu raz na rok, szczególnie po wystąpieniu ekstremalnych zdarzeń pogodowych, które mogą przyczynić się do mechanicznego uszkodzenia izolacji. Lokalne usterki (wgięcia, pęknięcia i przebicia o średnicy do 8 cm), powstałe ewentualnie na skutek np. przenoszonych silnym wiatrem ciężkich lub ostrych elementów lub nieuwagi podczas wykonywania innych prac dachowych, są usuwane przystosowanym do tego wypełniaczem elastomerowym. Obszerniejsze uszkodzenia mogą być usunięte powtórną aplikacją w miejscach usterek.

Przebywanie na dachu z zainstalowaną izolacją natryskową:

Dla systemu dachowego mają zastosowanie wyłącznie produkty o podwyższonej gęstości (większej niż przy styropianie, natryskowej piance ściennej czy pianach stosowanych wewnątrz poddasza). Powierzchnia izolacyjna z łatwością wytrzymuje naciski chodzenia i standardowe czynności konserwacyjne. Pomimo tego, że waga systemu w odniesieniu do metra kwadratowego nie jest duża, jego wewnętrzna struktura zapewnia odpowiednie parametry wytrzymałości na nacisk czy rozciąganie. Ponadto zalecamy i instalujemy dodatkową warstwę zabezpieczającą w postaci 100% polimocznika elastomerowego o gęstości powyżej 100 kg/m3 i grubości 1,0-2,5 mm o wysokich parametrach twardości, ścieralności z jednoczesną charakterystyką dużej rozciągliwości.

Izolacja natryskowa dachu, a gwarancja:

Wykonawcy izolacji dachów standardowo oferują 10 lat gwarancji od przecieków obejmującej materiał i wykonanie. Wiele z firm wykonawczych pozwala na wykupienie przedłużonego okresu gwarancyjnego do 15 a nawet 20 lat. Gwarancje zazwyczaj dotyczą danego obiektu, jako nieruchomości i wynikające z nich prawa przechodzą na kolejnych właścicieli.

Zalety termoizolacji dachów w technologii natryskowej:

Poliuretan to wyjątkowy, wszechstronny materiał izolacyjny, który spełnia wymagania stawiane dla miejsc szczególnie newralgicznych pod względem warunków termicznych, narażonych na duże różnice temperatur. Dlatego między innymi równie powszechnie występuje wewnątrz przegrody ścianek naszej lodówki i zamrażalki jak i potrafi chronić nawet promy kosmiczne przed temperaturą tarcia w trakcie powrotnego lotu do atmosfery. W zastosowaniu budowlanym poliuretan spełnia te same zadania – czyli z niezwykłą efektywnością (tam gdzie jest to pożądane), oddziela od siebie ekstremalnie różne środowiska termiczne. Właśnie przede wszystkim połać dachowa jest taką newralgiczną strefą każdego budynku, od której oczekuje się wysokiej sprawności energetycznej. W zimie poliuretanowa izolacja natryskowa zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku. Ograniczona w ten sposób do minimum jego utrata, rewelacyjnie obniża koszty eksploatacji obiektu w sezonie grzewczym. W lecie z kolei stanowi barierę przeciwko gorącemu powietrzu, które powszechnie migruje w tym okresie do wnętrza budowli. W tym przypadku otrzymujemy od poliuretanu komfortowe warunki wnętrza i oszczędności w przypadku projektowanego lub działającego już systemu klimatyzacji, którego praca będzie niezwykle wydajna a wielkość urządzeń możliwa do zredukowania o połowę.

„Właściwie zaprojektowana i wykonana izolacja ‘koperty’ budynku (dachu i ścian) w amerykańskiej technologii pozwala na redukcję kosztów ogrzewania i chłodzenia o ponad 50%, instalację pomp i mechaniki grzewczej o zredukowanej mocy do 40% i najwyższy poziom komfortu dla użytkowników na wszystkich kondygnacjach budynku, niezależnie od pomieszczenia w którym się znajdujemy”

Nie wszystkie branżowe firmy wykonawcze są w stanie podjąć się (czy nawet prawidłowo zaofertować) profesjonalnej, kompleksowej usługi, polegającej na zewnętrznej izolacji dachu metodą natryskową:

Koszty specjalistycznego sprzętu dla aplikacji dachowych są stosunkowo wysokie. Oprócz najwyższej klasy urządzeń niezbędne jest doświadczenie we właściwej ocenie i przygotowywaniu podłoża (np. tworzeniu tzw. „matryc”, czy często wymaganej renowacji powierzchni). Do tego dochodzi nieodzowny, ponadstandardowy poziom umiejętności i wiedzy technicznej w poprawnym przetwarzaniu, nanoszeniu i doborze odpowiednich jakościowo poliuretanów i elastomerów w odniesieniu do ,,pracujących” przecież połaci dachowych. Właśnie cały ten splot istotnych czynników i zależności przyczynowo skutkowych powoduje, że prawidłowe – zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie natryskowej izolacji dachowej nie jest możliwe przez większość branżowych wykonawców a wyłącznie przez dość wąskie grono dobrze wyposażonych, przeszkolonych i wyspecjalizowanych firm.

Najczęstsze błędy i zagrożenia, jakie występują na rynku izolacji dachów. Nasze wnioski, komentarze i sygnały z rynku:

Cena oferty wykonania izolacji dachu płaskiego NIE zapewnia opłacalności inwestycji ! Jednymi z najczęstszych telefonów do nas, dotyczących tego zagadnienia, są zapytania i prośby inwestorów o pomoc i wizję lokalną w sprawie ukończonej izolacji lub ,,termo modernizacji” dachu płaskiego, który przecieka wkrótce po oddaniu do użytku lub co więcej – w ogóle nie ukończonej realizacji izolacji dachowej. Dowiadujemy się w rozmowach, że inwestorzy często decydując się na najatrakcyjniejsze ich zdaniem oferty, niejednokrotnie boleśnie uświadamiają sobie po fakcie (nie zdając sobie sprawy z powagi zagadnienia) że zarazem wybrali najniższej jakości materiały, które często w krótkim czasie ulegają degradacji lub tracą szczelność pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych czy ,,pracującej” konstrukcji. W efekcie oddane do użytku dachy zaczynają chłonąć przecieki już w pierwszej, testowej fazie użytkowania. Natomiast przypadki nie dokończonych robót dotyczą wyboru podwykonawców, którzy brak właściwego doświadczenia i wiedzy ,,nadrabiają” (jak się w sumie okazuje) pseudo konkurencyjną ceną, oferowanych przez siebie usług. W efekcie problemów technologicznych prace zostają przerwane i zazwyczaj obie strony ponoszą wymierne skutki finansowe i stratę czasu. Nawet w przypadkach powykonawczych napraw wizualnych powierzchniowo usterek, nadal pozostają zawilgocone już głębiej warstwy poszycia, skutkując dalej nieprawidłowościami. Dla przykładu: jeżeli inwestor zabezpiecza styropian materiałem z funkcją hydro-izolacji, instalowanym mechanicznie (na sucho) i pojawią się nieszczelności, to na ich skutek zawilgocony styropian bezpowrotnie zatraci swoje zakładane parametry termoizolacyjne i to pomimo usunięcia wad w warstwie hydro-izolacji.

Właściwie zaplanowana instalacja powłoki elastomerowej typu SlamGuard® lub w systemie (z pianą poliuretanową) bezwzględnie eliminuje występowanie podobnych zdarzeń. Obiekt zostaje w posiadaniu scalonej, bezszwowej i wyjątkowo trwale spójnej hydro lub hydro i termo-izolacji. Przewodnie zalety systemu, to termoizolacyjność, hydro-izolacyjność, silna adhezja do podłoża (brak mocowania mechanicznego), paroizolacyjność (wiecznie sucha izolacja) z poziomem nasiąkliwości poniżej 2% , system nie podatny na samoistną degradacje na skutek sezonowych różnic temperatur czy pęknięcia pod wpływem prężeń konstrukcyjnych).

„Nagminnie spotykamy się na rynku z propozycjami przejęcia napraw błędnie wykonanych izolacji dachów płaskich”

Niestety coraz częściej jesteśmy proszeni do złożenia wizyty na obiektach, gdzie wykonana izolacja natryskowa dachu wyraźnie nie spełnia założonego celu. Rzadziej wyrażamy zgodę na powtórną termo lub hydro renowację po nieznanych materiałach i firmach. Dlaczego? Otóż zazwyczaj inwestor nie dysponuje już wystarczającym budżetem na usunięcie wadliwej i realizację gwarantowanej od podstaw kolejnej izolacji. Zamiast tego zdesperowany właściciel oczekuje jedynie powierzchownego ,,kompresu na głęboko zakaźną ranę”.
Jesteśmy świadomi, że w takiej sytuacji, podejmując się w dobrej wierze udzielenia pomocy inwestorowi, jednocześnie narażamy obie strony na nakłady z niepewnym wynikiem końcowego efektu. Nie mogąc przewidzieć, jak w dalszym okresie czasu zachowa się nie usunięta, nieakceptowana warstwa izolacyjna, nie jesteśmy też w stanie zaoferować wieloletniej gwarancji na system.
Niezależnie od decyzji o sposobie naprawy (gruntowne wykonanie od podstaw czy „kompres na ranę”) źle wykonana izolacja dachowa skutkuje stratami dla budżetu inwestora, związanymi nie tylko z kolejnymi kosztami napraw, ale często z przekroczeniem objętych klauzulą terminów oddania obiektu do użytku.

Podsumowując znanym powiedzeniem „pozory mylą” – zaświadczamy wspólnie z coraz większym gronem świadomych inwestorów, że poprawna izolacja dachu płaskiego nie jest sprawą bagatelnie łatwą i prostą. Wybierajmy kompetencje i jakościowe technologie w miejsce pozornie „najkorzystniejszej” wstępnie oferty.

Poniżej dzielimy się z Państwem przykładowymi ilustracjami z wybranych inwestycji na rodzimym rynku, które osobiście odwiedziliśmy na prośbę ich właścicieli. Brak kompetencji wykonawcy lub wybrane materiały przyczyniają się do porażek inwestycji, które pochłonęły wiele więcej środków, niż przewidywał budżet czy „efektowny” kosztorys.